* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

How does Teflon® Surface Protector work?

After application Sniezka Satynowa paint upon the wall, the particles of Teflon® surface protector cumulate near the surface of the coating, decreasing its surface tension. Thanks to this, the painted surfaces have little tendency to attract contaminations, and dirt has fewer options to bind permanently with the surface. The surface, after applying Sniezka Satynowa paint, is easy to maintain cleanness and ensures naturally beautiful and decorative finishing.