adres i dane kontaktowe

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

39-102 Lubzina 34a, woj. podkarpackie

NIP: 818-14-33-438
REGON: 690527477
KRS: 0000060537 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł

infolinia: 801 500 801

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Centrum Obsługi Gwarancji:
tel. 146805552
fax. 146306790
e-mail: reklamacje@sniezka.com
Chcesz złożyć reklamację on-line kliknij tutaj...


Dział Sprzedaży
składanie zamówień
Fax 014/680-55-46
Zarząd
Piotr Mikrut 
Prezes Zarządu 
Tel. (014) 680-54-17


Witold Waśko 
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych 
Tel. (014) 680-54-17


Joanna Wróbel - Lipa
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych
Tel. (014) 680-54-81


Biuro Zarządu
Kierownik Biura Zarządu
Izabela Chmiel 
Tel. (014) 680-54-17
Fax (014) 680-54-28
e-mail: izabela.chmiel@sniezka.com

 

 

 

 

 

Dział Handlowy i Marketing
Joanna Wróbel-Lipa 
Dyrektor ds. Handlowych 
Tel. (014) 680-54-81

Zdzisław Czerwiec
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
Tel. (014) 680-55-55

Łukasz Dobrowolski 
Dyrektor ds. Marketingu
Tel. (014) 680-54-84

Kontakt z mediami
Aleksandra Małozięć
FFiL Śnieżka SA 
Dział Public Relations 
Tel. (014) 680-54-83 
Tel. kom. 0667-660-399 
Fax (014) 680-54-14
e-mail:aleksandra.maloziec@sniezka.com

Formularz kontaktowy