adres i dane kontaktowe

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

39-102 Lubzina 34a, woj. podkarpackie

NIP: 818-14-33-438
REGON: 690527477
KRS: 0000060537 Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł

infolinia: 801 500 801

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

Centrum Obsługi Gwarancji:
tel. 146805552
fax. 146306790
e-mail: reklamacje@sniezka.com
Chcesz złożyć reklamację on-line kliknij tutaj...


Dział Sprzedaży
składanie zamówień
Fax 014/680-55-46
Zarząd
Piotr Mikrut 
Prezes Zarządu 
Tel. (014) 680-54-17


Witold Waśko 
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych 
Tel. (014) 680-54-17


Joanna Wróbel - Lipa
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych
Tel. (014) 680-54-81


Biuro Zarządu
Kierownik Biura Zarządu
Izabela Chmiel 
Tel. (014) 680-54-17
Fax (014) 680-54-28
e-mail: izabela.chmiel@sniezka.com

 

 

 

 

 

Dział Handlowy i Marketing
Joanna Wróbel-Lipa 
Dyrektor ds. Handlowych 
Tel. (014) 680-54-81

Zdzisław Czerwiec
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
Tel. (014) 680-55-55

Łukasz Dobrowolski 
Dyrektor ds. Marketingu
Tel. (014) 680-54-84

Kontakt z mediami
Anna Szymaszek
Specjalista ds. Public Relations
Tel. (014) 680-54-96
Tel. kom. +48 507-143-094
Fax (014) 680-54-14
e-mail: anna.szymaszek@sniezka.com

 

 

„Administratorem danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie 34a (39-102). Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu. Dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”

Formularz kontaktowy

„Uprzejmie informujemy, iż w przypadku wysłania maila z zapytaniem administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych będzie jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie 34a (39-102). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego oraz (za uprzednią zgodą) w celu przesyłania oferty marketingowej. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.